Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji.

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.