Bridž/Poľský tref, Menyhért-Šikra

Pár Šikra-Menyhért používa modifikovanú verziu systému Poľský tref.

Základné charakteristiky systému:

 • 1 umelá, forsujúca hláška
 • 1 prirodzené, aspoň 4 list, list môže obsahovať 5 list trefový
 • otvorenie na drahých päťlistoch
 • silný 1BT 15-17 FB, bez drahého 5 listu, možný lacný 5 list
 • Otvorenie 2 Precision – päťlist trefový s drahým štvorlistom alebo 6+ list trefový, 11-15 FB
 • Otvorenie 2 - minimulti, drahý 6 list 5-11 HCP
 • Otvorenia 2, 2, 2BT - poľské dvojfarby, dve najmenej päťlisté farby

Otvorenie 1Upraviť

 1. 12–14 bez drahého päťlistu a bez kárového štvorlistu; päťlist trefový len v prípade pravidelnej rozlohy; v druhom kole licitácie otvárajúci nelicituje trefy – ani v obojstrannej licitácii s výnimkou, že dal partner kontru.
 2. 16–17 s päťlistom trefovým na nepravidelnej rozlohe; v druhom kole licitácie otvárajúci licituje trefy.
 3. 18+ na ľubovoľnej rozlohe, so 4 stratovými zdvihmi možno otvoriť aj s menším počtom bodov
 4. 12-17 4-4-1-4, singel káro

Odpoveď 1Upraviť

Trojznačná:

 1. negat: 0–6 na ľubovoľnej rozlohe
 2. 7–10 na nepravidelnej rozlohe s lacnými farbami alebo jednou lacnou farbou
 3. 16+ na pravidelnej rozlohe bez drahého štvorlistu

Rebidy

Rebid 1Upraviť

1-1-1 - 3-4 srdcia, 12-14 FB, (aj so 4 listom pikovým)
Druhé odpovede po 1-1-1Upraviť
Pas - s variantom 1. a 3 srdcami (stáva sa, že je iba 6 tromfov na linke).
1 - 4 list pikový, najviac dvojlist srdce alebo 5 list pikový.
1BT - najviac dvojlist srdcový, najviac 3 list pikový, 4-6 FB
2 - 5+ list trefový, 4 list káro 7-10 FB
2 - 5+ list kárový, 4 list tref 7-10 FB
2 - 5 list srdcový, 4-6 FB
2BT - 18+ pravidelná rozloha, invit do slemu, hra je presadená, ďalšia dražba ako po rebide 1
3 - 6 list trefový, 7-10 HCP
3 - 6 list trefový, 7-10 HCP
3BT - 16-17 pravidelná rozloha
Poznámka: Pozor 2BT je silnejšie než 3BT.

Rebid 1Upraviť

1-1-1 - 3-4 piky, 12-14 FB, bez 3 listu srdcového.
1BT - najviac dvojlist pik 4-6 FB
2 - 5+ list trefový, 4 list káro 7-10 FB
2 - 5+ list kárový, 4 list tref 7-10 FB
2 - 6 list srdcový, do 6 FB
2 - 5 list pikový, do 6 FB
2BT - 18+ pravidelná rozloha, invit do slemu, hra je presadená
3 - 12-13 bodov, 5 list trefový, možnosť trefového slemu
3BT - 12-13 FB, pravidelná rozloha
4 - 14 bodov, 5 list trefový
4BT - 14 FB
3 - 6 list trefový, 7-10 FB
3 - 6 list kárový, 7-10 FB
3BT - 16-17 pravidelná rozloha, sign off
4 -14 FB a 5 listom trefový.

Rebid 1BTUpraviť

1-1-1BT - 18-20 bodov, pravidelná rozloha, ďalšia licitácia, ako po otvorení 1BT

Rebid 2Upraviť

16-21 FB, 5 list trefový, list nevhodný na rebid 1BT a 2BT, list nevhodný na otvorenie 1BT.

Rebid 2Upraviť

22+ FB, ľubovoľná rozloha, absolútny fors

Druhá odpoveď po sekvencii 1-1-2Upraviť
2 - druhý negat, 0-3 FB, ľubovoľná rozloha alebo 4 list srdcový, do 6 FB
2 - 4+ list pikový, 4-6 FB
2BT - nemáme v systéme
3 - 4+ list trefový, 4-6 FB
3 - 4+ list kárový, 4-6 FB
3 - 5+ list srdcový, 4-6 FB
3 - 5+ list pikový, 4-6 FB

Poznámka: S Mirkom sme druhú odpoveď po rebide 2 hrali ako transfery, s tým, že 2 je druhý negat nepovinný transfer do 2.

Rebid 2Upraviť

18-21 FB, 5 list srdcový Druhá odpoveď S fitom a viac než 3 FB sfituje srdcia.

Pas - 0-3/4 FB
2 - 4-6 FB, 4+ list pikový,
2BT - pravidelná rozloha, najviac dvojlist srdcový, 4-6 FB
3 - 4-6 FB, 4+ list trefový
3 - 4-6 FB, 4+ list kárový
3 - 3-4 FB, 3+ list srdcový, invit do 4
3 - 4-6 FB, 5+ list pikový
3BT - nemáme v systéme, mohlo by byť 16+ bez srdcového fitu?
4 - štvorlistý fit srdcový 4-6 FB, krátkosť trefová, fors do 4, slem invit
4 - štvorlistý fit srdcý 4-6 FB, krátkosť kárová, fors do 4, slem invit
4 - fit srdce 4-6 FB
4BT - otázka na esá na srdcovej báze, 16+ FB, nemusí mať srdcový fit

Rebid 2Upraviť

18-21 FB, 5 list pikový Odpovede Ako po rebide 22 len sfitovanou farbou sú piky.

Rebid 2BTUpraviť

21-22 FB, pravidelná rozloha. Ďalšia dražba ako po otvorení 1BT, ale na vyššom stupni, teda 3 Stayman, 3 transfer do sŕdc, 3 transfer na piky, 3 transfer do 4 - použilo by sa, ak by bol záujem o trefový slem.

Rebid 3Upraviť

18-21 FB, 6 list trefový

Rebid 3Upraviť

18-21 FB, 6 list kárový

Rebid 3Upraviť

18-21 FB, 6 list srdcový

Rebid 3Upraviť

18-21 FB, 6 list pikový

Rebidy, ktoré sú skokmi na celú hruUpraviť

To chcem hrať, bez pomoci partnera by som mal záväzok splniť. Druhá odpoveď je obvykle Pas, inak len ak by sa odpovedajúci pokúšal o slem.

Odpoveď 1Upraviť

Od 7 FB, najmenej štvorlist.

1-1-1 - bez štvorlistu srdcového, aspoň 4 list pikový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo.
2 - Magister - 5 list srdcový, otázka na 3 listú podporu v srdciach, nešpecifikovaná sila, list, ktorý znesie druhý stupeň.
2 - nemám trojlist srdcový, 12-14 FB
2 - mám trojlist srdcový, 12-14 FB
2 - 5 list pikový, 18+ FB. S menej bodmi by otvoril 1.
2BT - 16-17 FB, pravidelná rozloha, 4 list pikový, 2 list srdce
3 - 16+ FB, 5 list trefový, štvorlist pikový. S menej bodmi by otvoril 2
3 - 18+ FB, 5 list kárový, štvorlist pikový. S menej bodmi by otvoril 1
3 - 15-17 FB, 4 list pik, 3 list srdce. S 18+ FB by v druhom kole licitoval 2
1-1-1BT - slabý variant, bez štvorlistu pikového a srdcového, najviac 3 list kárový.
2 Magister - otázka na 3 listú podporu v srdciach
2 - nemám trojlist srdcový, 12-14 FB
2 - mám trojlist srdcový 12-14 FB
2 - päťlist kárový, 4 list srdcový, do 10 bodov (s 11+ bodmi by licitoval najprv 2 ???).
2 - 6 list srdcový do 10 FB, s päťlistom by licitoval Magister
2 - 4 list pikový, 11+ FB ???, aspoň 5 list srdcový a 4 list pikový.
2BT - invit do 3BT, 10-11 HCP
3 - 5 list trefový bez drahého štvorlistu, 12-14 HCP
3BT - maximum minima, 13-14 HCP
2= Bubrotka. 18+ FB, obvykle trojlist srdcový, výnimočne dvojlist. Podrobne rozpísané je to v článku.
2 - 4 list srdcový, 7-10 FB, ak je po pase 7-9 FB
2 - 4 list srdcový, 11+ FB, ak je po pase 10-11 FB
2BT - 5 list pikový, 11+ FB, ak je po pase 10-11 FB
3 - 4 list srdcový, 5 list trefový, 9+ FB
3 - 4 list srdcový, 4 list kárový, 9+ FB
3 - 5 list srdcový, 7-10 FB, ak je po pase 7-9 FB
3 - 5 list srdcový, 4 list pikový, 9+ FB
2, ak partner licitoval srdcia, 4 list srdcový 12-14 HCP, ak licitoval piky, 5 list srdcový, 18+ HCP
2, ak partner licitoval piky, 4 list pikový, 12-14 HCP, ak licitoval srdcia, 18+ 6 list, 5 list by licitoval cez 1 a opakoval by na druhom stupni.
2BT, pravidelná rozloha 16-17 HCP, najviac trojlistá partnerova drahá farba
3
3 18+ HCP 5 list káro
3, ak partner licitoval srdcia, 4 list srdcový, 15-17 HCP, ak licitoval piky, 6 list srdcový, 18+ HCP
3, ak parter licitoval piky, 4 list pikový, 15-17 HCP, ak licitoval srdcia, 4 lict srdcový, pikový cuebid, 18+ HCP
3BT - 18-20 HCP, pravidelná rozloha, najviac trojlistá partnerova drahá farba

Odpoveď 1Upraviť

7+ FB, aspoň štvorlist. Ďalšia dražba rovnaká, ako po odpovedi 1

Odpoveď 1BTUpraviť

7-10 HCP bez drahého štvorlistu

2 - od 16 na trefoch; invit do celej hry, fors na jedno kolo
2 - 4+ list káro, 7-8 HCP
2 - trojlist srdce, aspoň 2 figúry, 7-8 HCP
2 - trojlist pik, aspoň 2 figúry, 7-8 HCP
2BT - 9-10 HCP
3 - trojlist trefový, 7-8 HCP
3 - 5 list káro, 9-10 HCP
3 - 3+ tref, singel srdce, 9-10 HCP - asi by však nelicitoval 1BT ale 1
3 - 3+ tref, singel pik, 9-10 HCP - detto

Odpoveď 2Upraviť

11+ HCP - 5+ list trefový, môže mať drahý štvorlist

2 - 5+ list kárový, 18+ HCP, hra je presadená, invit do slemu´
2 - 4 list srdcový
2 - 4 list pikový, nemá 4 list srdcový
2BT - nemá kárový fit, nemá drahý štvorlist, 13+ HCP
3 - 6 list trefový, nemá káro fit, nemá drahý štvorlist
3 - fit káro, nemá drahý 4 list, nemá krátkosť
3 - ???
3 - fit káro, krátkosť piková
3BT - nemá káro fit, nemá drahý 4 list, nemá záujem o slem, 11-12 HCP
4 - ???
4 - ???
4 - krátkosť
4 - Exkluzívny Blackwood
4BT - kára uzhodnené, RKC
5 - ???
5 - ???
5 - Exkluzívny Blackwood, kára uzhodnené
5 - ???
5BT - invit do 6BT
2 - 4+ list srdcový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo
2 - 4+ pikový, nešpecifikovaná sila, fors na jedno kolo
2BT - 12-13 HCP, pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu
3 - trojlist trefový, 12-14 HCP, bez drahého štvorlistu
3 - ???
3 - ???
3 - uzhodnené trefy, krátkosť pik
3BT - 14 HCP
4 - hra je presadená, invit do slemu
4 - uzhodnené trefy, krátkosť káro
4 - uzhodnené trefy, krátkosť srdce
4 - uzhodnené trefy, Exkluzívny Blackwood
4BT - uzhodnené trefy, Blackwood RKC
5 - ???
5, 5 - Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5BT - invit do 6BT

Odpoveď 2BTUpraviť

11 HCP bez drahého štvorlistu, invit do celej hry

Pas - 12-13 HCP
3 - 5 list trefový, 16+ HCP, fors
3 - 5 list káro, 18+ HCP, fors
3 - 5 list srdce, 18+ HCP, fors
3 - 5 list pik, 18+ HCP, fors
3BT - sign off 13-14 HCP
4 - 6 list trefový, 18+ HCP, fors do 5, invit do slemu
4 - 6 list káro, 18+ HCP, fors do 5, invit do slemu
4 - dlhé srdcia, menej HCP než bežne so silným variantom
4 - dlhé piky, detto

Odpovede 3, 3Upraviť

Invit do celej hry na dobrej farbe (9–11)

Odpovede 3, 3Upraviť

Sedem kariet s dvomi Top figúrami, nič bokom

Otvorenie 1Upraviť

12–17 FB, aspoň štvorlist. So silou 12–15 je možná rozloha štyri kára a päť trefov.

Odpoveď 1Upraviť

7+ FB, aspoň 4 list

1 - 4 list pikový, najviac 3 list srdcový, aspoň 4 list kárový, neupresnená sila
1BT - 7-10 FB, 4 list srdcový, najviac 3 list pikový, môže mať 4 list kárový, v družstvá a impovom turnaji so štvorlistom károvým 2

Odpoveď 2Upraviť

Päťlist trefový, 11+ HCP forsuje na jedno kolo.

2 - s päťlistom károvým a minimom 12-14 HCP, bez drahého štvorlistu
2, 2 - štvorlist v licitovanej farbe, neupresnená sila
2BT 15-17 HCP bez drahého štvorlistu
3 - trojlist trefový, 12-14 HCP
3 - šesťlist kárový, 15-17 HCP
3 - 4 srdcia a 4 piky, singel tref 15-17 HCP
3 - krátkosť piková, fit trefový
3BT - sign off
4 - trojlist trefový, 15-17 HCP, hra je presadená, invit do slemu
4 - fit trefový, krátkosť srdcová
4 - fit trefový, Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5 - ???
5 - Exkluzívny Blackwood
5 - ???
5BT - invit do 6BT

Odpoveď 2Upraviť

Do 10 HCP so štvorlistom károvým

V nasledujúcom kole otvárajúci licituje prirodzene, a odpovedajúci oznamuje zádrže.

Odpoveď 2Upraviť

???

Odpoveď 2Upraviť

???

Odpoveď 2BTUpraviť

Presne 11 bodov, bez drahého štvorlistu

Odpoveď 3Upraviť

Fit kárový, buď blok alebo slem invit. Partner povinne licituje 3. Odpovedajúci pasuje, ak to bol blok a licituje, ak to bol slem invit. Obvykle 4 listá podpora v kárach a krátkosť v nejakej farbe.

Odpoveď 3Upraviť

Invit do 3BT alebo 5. Otvárajúci so slabým listom pasuje. So silným licituje 3BT alebo 5. Ak má veľmi silný list cuebiduje.

Odpoveď 3Upraviť

???

Odpoveď 3Upraviť

Fit kárový, krátkosť piková. Záujem o slem.

Odpoveď 3BTUpraviť

12-15 HCP

Odpoveď 4Upraviť

Fit kárový, krátkosť trefová.

Odpoveď 4Upraviť

???

Odpoveď 4Upraviť

Fit kárový, krátkosť srdcová.

Odpoveď 4Upraviť

Fit kárový, Exkluzívny Blackwood

Odpoveď 4BTUpraviť

Fit kárový. Blackwood RKC

Odpoveď 5Upraviť

Fit kárový. Exkluzívny Blackwood.

Odpoveď 5Upraviť

Sign off

Odpoveď 5Upraviť

Fit kárový. Exkluzívny Blackwood

Otvorenia 1, 1Upraviť

12–17 HCP na päťliste

Odpoveď 1BTUpraviť

Forsujúci bez. Fors na jedno kolo. Otázka: Partner s čím si otvoril.

2 - mininum 12-14 HCP, ak otvorenie bolo 1, aspoň 3 list trefový, bez štvorlistu srdcového, ak otvorenie bolo 1, aspoň dvojlist trefový, ak má 4 list pikový.
2 - minimum 12-14 HCP, aspoň 3 list kárový.
2 - ak otovrenie bolo 1, minimum 6 list srdcový, ak bolo 1, minimum 4 list srdcový, 5 list pikový.
2 - ak otovrenie bolo 1, 15-17 HCP, 4 piky, 5 sŕdc

Odpoveď 3/3Upraviť

Blokujúce

Odpoveď 2BTUpraviť

Invit z fitom (najmenej „blokinvit”)

Forsujúce 2BTUpraviť

Po zopakovaní drahej farby:

1 - 1♠/1BT
2 - 2BT = otázka o krátkosť; forsuje na jedno kolo.

Slabé a silné SplinteryUpraviť

1 - 3♠ = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1♠ - 3BT = slabý Splinter: ľubovoľná krátkosť so silou 9–12
1 - 3BT = silný Splinter pikový: krátkosť v pikoch so silou 12–16
1/1♠ - 4♣/4/4 (po 1♠) = silný Splinter (12–16)

Drury (2♣)Upraviť

S fitom po otvorení na treťom a štvrtom mieste. Návrat na farbu je najslabší.

Skok novou farbou po paseUpraviť

Invit na vlastnej šesťlistej farbe (9–11)

Otvorenie 1BTUpraviť

Stayman 2Upraviť

Ďalšia licitácia je prirodzená. Nová farba odpovedajúceho na treťom stupni forsuje, a po pase invituje.

1BT - 2
2 - 2 = invit (7–9) na piatich pikoch a štyroch srdciach
1BT - 2
2 - 2 = invit (7–9) na piatich srdciach a štyroch pikoch
1BT - 2
2/2 - 3/

Fors do 3BT, invit do slemu na lacnej farbe.

Transfery 2/2Upraviť

S rozlohou 54 transferujeme na štvorlist a potom licitujeme 5 list prirodzene. Takto licitujeme s invitujúcim listom. Partner si vyberie aký sa bude hrať konečný záväzok. Môže spasovať, môže opraviť na farbu štvorlistu a môže zvýšiť na celú hru.

1BT - 2
2 - 2 4 list srdcový, 5 list pikový 7-9 HCP
1BT - 2
2 - 3 4 list pikový, 5 list srdcový 7-9 HCP
1BT - 2
2 - 3 4 list srdcový, 5 list trefový 7-9 HCP

Transfer 2♠Upraviť

Na trefy. V ďalšom kole odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 2BTUpraviť

Prirodzená.

Odpoveď 3♣Upraviť

Transfer na kára; slabý alebo silný. Otvárajúci vždy licituje 3. So silným variantom odpovedajúci môže ukázať farbu krátkosti.

Odpoveď 3Upraviť

Prirodzené na šesťliste károvom, invit do celej hry

Odpovede 3/3♠Upraviť

Konvencia 5431

Otvorenie 2Upraviť

w:Precision: 5 trefov+drahý štvorlist alebo 6 trefov (10)11–15 HCP

Odpoveď 2Upraviť

Relay - otázka aký variant otvárajúci má , forsuje na jedno kolo. V zásade je to silná otázka, ale výnimočne sa možno pýtať aj so slabším listom a silne nepravidelnou rozlohou.

S drahým štvorlistom licituje farbu drahého štvorlistu na druhom stupni.
S dobrým šesťlistom trefovým aspoň KQ, bez drahého 4 listu: 2BT
So slabým 6 listom trefovým 3

Iné rebidy neexistujú.

Odpovede 2 a 2Upraviť

Neforsujúce na päťliste - do pasu

Odpoveď 2BTUpraviť

Invit do 3BT. So šesťlistom a minimom 3, s minimom a drahým štvorlistom pas, s maximom 14-15 buď 3 BT alebo s drahým štvorlistom drahý štvorlist na treťom stupni.

Odpoveď 3Upraviť

Predĺženie bloku.

Odpovede 3, 3, 3Upraviť

Invit do celej hry na dobrej farbe

Otvorenie 2Upraviť

Multi – 6–11 na drahom šesťliste

Odpovede 2/2♠Upraviť

Do farby (pasuj so srdcami/pikami)

Odpoveď 2BTUpraviť

Otázka

3= horný limit otvorenia (3 = otázka, 3 = piky, 3♠ = srdcia)
3 = srdcia, dolný limit otvorenia
3 = piky, dolný limit otvorenia

Odpoveď 3♣Upraviť

Fors na ľubovolnej farbe

Odpoveď 3Upraviť

Invit s fitmi v oboch drahých Prijatie invitu – podvojným texasom: 4= srdcia, 4 = piky.

Odpoveď 3Upraviť

Blok z fitmi v oboch drahých

Odpoveď 4♣Upraviť

„Ukáž svoju farbu texasom”

Odpoveď 4Upraviť

„Zalicituj svoju farbu prirodzene”

Otvorenia 2 a 2♠Upraviť

"Poľské dvojfarby" so silou 6–11

2 = 5-5 srdcia a ľubovoľná päťka
2♠ = päť pikov a lacná päťka

Odpoveď 2♠ po otvorení 2Upraviť

„Do farby”

Odpoveď 2BTUpraviť

Ukáž lacnú farbu Iné odpovede sú prirodzené.

Otvorenie 2BTUpraviť

6–11 HCP na lacných

Otvorenie 3BTUpraviť

Gambling

Otvorenia 4♣ a 4Upraviť

Prirodzené

Konvencie v jednostrannej licitáciiUpraviť

Forsujúci bezUpraviť

Po otvorení na prvom stupni v drahej farbe, 1BT je umelá hláška otázka - Partner s čím si otvoril. Minimum je 12-14 HCP, maximum je 15-17 HCP.

2 - minimum, aspoň trojlist trefový.
2 - minimum, aspoň trojlist kárový.
2 - ak otvorenie bolo srdce, minimum 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, minimum, 5 pikov a 4 srdcia.
2 - ak otvorenie bolo pik, minimum 6 list pikový.
- ak otvorenie bolo srdce, maximum, 5 sŕdc, 4 piky.
2BT - 5 list pikový, maximum.
3, - maximum, aspoň štvorlisty.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdce 6 listé srdcia.
- ak otvorenie bolo pik, 5 pikov 4 srdcia.
3 - maximum, ak otvorenie bolo srdcia, 6 list srdcový, 5 list pikový.
- Ak otvorenie bolo piky, šesťlist pikový.

Forsujúci bez sa dáva s rôznymi typmi listov. Môže byť s fitom vo farbe otvorenia i bez fitu. Môže byť so slabým i silným listom. Podľa toho, ako otvárajúci odpovedal i toho s čím sa jeho partner pýtal, prebieha ďalšia licitácia.

Ak partner otvárajúceho licituje vlastnú farbu bez skoku, táto je do pasu. Ak ju licituje skokom a nie je to celá hra, mala by dražba ešte pokračovať. Návrat na farbu otvorenia je do pasu, návrat na farbu otvorenia skokom pod hranicou hry je invit.

Preskok novou farbouUpraviť

Silný na veľmi dobrej farbe (slemové ašpirácie )

Štvrtá farbaUpraviť

Po odpovedi one-over-one štvrtá farba najmenej invituje do celej hry. V ďalšej licitácii pred celou hrou môže spasovať iba hráč, ktorý licitoval štvrtú farbu. Po odpovedi two-over-one štvrtá farba forsuje do celej hry.

Tretia farbaUpraviť

Zvýšenie tretej farby oznamuje štvorlist a chýbanie zádrže v štvrtej farbe. 3BT po tretej farbe na druhom stupni hovorí o štvorliste v tretej farbe a zádrži vo farbe nelicitovanej.

Forsujúce 2BTUpraviť

Po odpovedi two−over−one

Magister 2♣Upraviť

2 vo farbe odpovede = slabý z fitom
2 v druhej drahej farbe = silný z fitom

Slemová zónaUpraviť

Blackwood 1430 na päť es s tromf dámouUpraviť

5= 0 alebo 3 es
5= 1 alebo 4
5 = 2 esá bez dámy
5 = 2 esá s dámou
5BT = 2 esá s dámou, 1 kráľ
6 = 2 esá s dámou, 2 krále
6 = 2 esá s dámou, 3 krále

Za šiesty a každý ďalší tromf 1 kráľ navyše, ak z licitácie partner vie, že máme aspoň 6 list, za 7 a každý ďalší tromf 1 kráľ navyše

Excluzívny BlackwoodUpraviť

Otázka na esá s vylúčením esa v licitovanej farbe.

HoytUpraviť

Otázka na kráľov (nasledujúci stupienok po odpovedi na Blackwooda)

5BTUpraviť

Tromfová otázka na počet Top figúr (Eso, kráľ alebo dáma) v tromfoch. Odpovede: 6= 0, 6 = 1, atď.

Cue bidyUpraviť

Prvej a druhej triedy sú hlásené ekonomicky (po poradí)

AutosplinterUpraviť

Neprirodzený skok novou farbou uzhodňuje vlastnú farbu iba v prípade, keď partner nelicitoval prirodzene žiadnu farbu.

Šesť vo farbe SplinteraUpraviť

Otázka na šikenu.

DOPIUpraviť

Keď súper vstúpi do licitácie po Blackwoode: kontra = 0 es, pas = 1 eso, nasledujúca farba = 2 esá, atď.

Licitácia po zásahuUpraviť

Po zásahu kontrouUpraviť

 • Nová farba preskokom – farba + fit
 • Nová farba bez preskoku – forsujúce na prvom stupni, neforsujúce na druhom stupni
 • Rekontra = 10+ PC


Obrana po silnom BTUpraviť

 • Kontra je dvojfarba: lacný päťlist, drahý štvorlist
 • 2= ľubovoľná dlhá farba
 • 2= dvojfarebný list na drahých
 • 2, 2 = licitovaný päťlist a lacný štvorlist

Obrana po slabom BTUpraviť

 • Kontra je ponuková. Ostatné hlášky – ako po silnom BT – so silou otvorenia

Výnosy a odhodyUpraviť

 • Výnosy prirodzené
 • Odhody - malá chcem, niekedy Lavinthal

Výber otvoreniaUpraviť

Výber otvorenia je založený aj na subjektívnom posúdení listu. S dvoma drahými päťlistami otvoríme 1. So 6 listom károvým a 5 listom pikovým, možno otvoriť 1 i 1. Pokiaľ máme menej bodov, lepšie je otvoriť 1 a potom opakovať kára. Druhé opakovanie kár ukáže 5 list, tretie 6 list. So silným listom, ale nie takým silným, aby sme otvorili 1, otvoríme 1. Licitovaním pík v ďaľšom kole a ich opakovaním partnerovi presne popíšeme svoj list. Bude vedieť, že máme silný list, že máme 5 list pikový i to, že kára sú dlhšie ako piky, inak by sme otvorili 1.


A2
AKJ109
KD1098
2
N
W         E
S
3
Q2
J654
1097543

W   N   E   S


Niekedy aj keď nemáme 18 HCP, ale rozlohovo máme výnimočný list, môžeme otvoriť 1. Ak by sme otvorili 1 srdce, partner s tromi bodmi by zapasoval a pritom tam máme malý slem v srdciach.

Externé odkazyUpraviť

Wikipédia obsahuje podrobnejšie informácie k heslu
Poľský tref
 Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok w:Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.