Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade: Rozdiel medzi revíziami

žiadosť o import z https://sk.wikipedia.org/wiki/Aplik%C3%A1cia_Homiletick%C3%A9ho_direkt%C3%B3ria_vo_v%C3%BDchodnom_obrade
(žiadosť o import z https://sk.wikipedia.org/wiki/Aplik%C3%A1cia_Homiletick%C3%A9ho_direkt%C3%B3ria_vo_v%C3%BDchodnom_obrade)
 
(Žiaden rozdiel)