Príklad


{{{1}}}

Návod na použitie Upraviť

Šablóna príklad sa dá použiť pri vysvetľovaní výpočtových úloh.

{{Príklad|Toto je text príkladu|Toto je jeho riešenie}}

Ukážka: Upraviť

Príklad


Vypočítajte lineárnu rovnicu pre x


Riešenie: