Príklad


{{{1}}}

Návod na použitie upraviť

Šablóna príklad sa dá použiť pri vysvetľovaní výpočtových úloh.

{{Príklad|Toto je text príkladu|Toto je jeho riešenie}}

Ukážka: upraviť

Príklad


Vypočítajte lineárnu rovnicu pre x


Riešenie: