GFDL self

Ja, autor tohto obrázku, povoľujem kopírovať, distribuovať a/alebo upravovať tento dokument za podmienok GNU voľnej dokumentačnej licencie, verzie 1.2 alebo ktorejkoľvek neskoršej uverejnenej nadáciou Free Software Foundation; bez akýchkoľvek nemenných častí, či chrániacich textov. Podrobené vylúčeniu zodpovednosti.


Upozornenie pre redaktora, ktorý nahral tento obrázok:
Sme radi, že ste sa rozhodli prispieť do Wikipédie obrázkom, ktorý ste sám vytvorili a uvolnili ste ho pod tzv. "slobodnou licenciou". V budúcnosti však takéto obrázky nahrajte radšej na Wikimedia Commons. Umožníte tak aj používateľom z iných jazykových verzií Wikipédie, aby mohli jednoducho použiť Váš obrázok. Ďakujeme. Obrázok môžete aj teraz skopírovať na commons.