MOŽNÉ PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV

Zdá sa, že text, ktorý tu bol predtým umiestnený, porušuje autorské práva textu z nižšie uvedených zdrojov:

PRIDÁVATEĽ ŠABLÓNY: NEUVIEDOL SI ZDROJ!

Táto stránka bola zaradená do kategórie Možné porušenia autorských práv.

  1. Prosíme Vás, aby ste túto stránku nateraz neupravovali.
  2. Ak máte povolenie na použitie tohto materiálu za podmienok našej GNU Free Documentation Licence alebo ak ste majiteľom autorských práv k danému textu, prosíme Vás, aby ste to oznámili na diskusnej stránke k tejto stránke, prípadne aj na diskusnej stránke redaktora, ktorý sem túto šablónu umiestnil. Váš text obnovíme, keď sa budete riadiť inštrukciami popísanými v návode w:Wikipédia:Publikácia diela predtým publikovaného mimo Wikipédie.
  3. Neposielajte znovu materiál, ktorý tu bol umiestnený. Bude odstránený. V prípade vyjasnenia autorských práv ho sami obnovíme.
  4. Ale bez ohľadu na to - aj keď v tomto prípade naozaj ide o porušenie autorských práv, naďalej uvítame akékoľvek pôvodné príspevky. Píšte ich prosím na túto dočasnú podstránku a na diskusnej stránke k tomuto článku napíšte, že ste tak urobili.
  5. Ak nebude stav autorských práv tohoto textu vyriešený do jedného týždňa po jeho označení bude text zmazaný. Ak bol dovtedy napísaný nový text, nahradí túto správu.
  • Ak ste nemali povolenie na použitie tohto textu, prosíme Vás, aby ste buď napísali aspoň krátky článok s elementárnymi informáciami na danú tému na tejto dočasnej podstránke, alebo nebránili zmazaniu tohto textu.
  • Poznamenávame, že umiestňovanie materiálov chránených autorskými právami, ktoré nemajú výslovné dovolenie od majiteľa autorských práv, je potenciálnym porušením aplikovateľného práva a našich zásad. Osobám, ktoré už viackrát porušili autorské práva, môže byť dočasne znemožnené upravovanie stránok na Wikipédii.
  • Pôvodný tu umiestnený text je stále možno vidieť prostredníctvom odkazu história na tejto stránke.
Ak ste umiestnili do článku túto šablónu, vložte prosím na diskusnú stránku redaktora, ktorý pridal text chránený právom duševného vlastníctva nasledovný oznam:
== Copyvio ==
{{Copytext|Copyvio}}

Použitie upraviť

Táto šablóna sa pridáva namiesto textu, pri ktorom bola zistená silná podobnosť s iným už publikovaným textom. Ak pôvodný prispievateľ do 7 dní nedosvedčí autorstvo alebo licenciu k textu, je možné ju odstrániť.

Ak ste umiestnili do článku túto šablónu, vložte prosím na diskusnú stránku redaktora, ktorý pridal text chránený právom duševného vlastníctva nasledovný oznam:

== Názov stránky ==
{{Copytext|Názov stránky}}