Použitie

upraviť
{{Bot|užívateľské meno|site= |status= }}

Hodnoty parametru status:

  • active | aktívny
  • blocked | zablokovaný
  • global | globálny
  • inactive | neaktívny
  • test