Individuálny dovoz automobilu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
[[Obrázok:AutoClipart.png|right|300px]]
 
Pre získanie evidenčného čísla na auto dovezené zo zahraničia potrebujete urobiť nasledovné kroky:
* Navštíviť obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a podať žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti jednotlivo dovezeného vozidla. V Žiline sa úrad nachádza na Hruštinách, vedľa STK Slovdekra.
K žiadosti potrebujete nasledovné dokumenty:
* Potvrdenie o odhlásení auta v zahraničí. V Rakúsku auto odhlásite na ľubovoľnej Zulassungstelle, najlepšie tam, kde máte poistené auto, aby ste hneď zrušili aj jeho poistku. K tomu potrebujete rakúsky malý technický preukaz (Zulassungsbescheinigung) a veľký technický preukaz (Typenschein), a preukaz totožnosti (Lichtbildausweis), napríklad vodičský preukaz alebo pas a evidečné čísla (Kennzeichentafeln) s odhlasovaného auta. Odhlásenia auta v Rakúsku stojí 0 EUR.
* Kúpnu zmluvu od predávajúceho.
* Technický preukaz (Typenschein).
* Správny poplatok 10000 SKK pre auto mladšie ako 3 roky. Za každý nasledujúci rok 10000 SKK až do maximálnej výšky 50000 SKK.
* Ak chcete nahlásiť auto na firmu tak aj doklad, že môžete zastupovať firmu. Ja som to doložil neoverenou kópiou Živnostenského listu.
* Po prijatí žiadosti a zaplatení správneho poplatku nasleduje technická kontrola na privátnych firmách s monopolným postavením skoro v každom meste. Ja som ju absolvoval vo firma SLOVDEKRA Žilina, Hruštiny 31. http://www.telecom.gov.sk/doprava/cesta/stk.doc
* Zoznam staníc STK]. Ak Vaše auto nemá zakódované rok výroby v čísle motora alebo karosérie, tak musíte predložiť potvrdenie roku výroby od autorizovaného dovozcu. Pre Toyotu Vám to za 1000 SKK vystavivystaví firma [http://www.toyota.sk/ Toyota Motor Slovakia] a zašle na Vami určenú adresu po obdržaní poplatku hradeného prevodom na ich konto. Ak sa však rozhodnete pre FIAT, ten je podstatne nenažranejší, účtuje si totiž za osvedčenie o roku výroby motor. vozidla sumu 5000,- SKK! Za prvú prehliadku zaplatíte 2880 SKK a za dodatočné dodanie potvrdenia o roku výroby zaplatíte 250 SKK. Ak nemáte kontakt na pracovníka v STK počítajte s tým, že Vás budú viaceré autá predbiehať a strávite tam viacero hodín. Ja som bol zobraný ako posledný, ale zato som mal so sebou dobrú knihu.
* Po úspešnej technickej kontrole sa vrátite na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Tam Vám vydajú slovenský technický preukaz. V Žiline tento úrad pracuje nad očakávanie dobre. Ja som tam nikdy nečakal a informácie mi poskytli dokonca mimo úradných hodín.
* Po získaní technického preukazu nasleduje kontrola čísla karosérie a motora. Kontrola čísla karosérie a motora prebehla bez problémov.
* Posledný krok je vydanie evidenčného čísla auta. Doklady potrebné sú technický preukaz, uzatvorená povinné zluvnézmluvné poistenie, občiansky preukaz, živnostenský list alebo iný doklad o tom, že ste oprávnený zastupovať firmu, na ktoré je auto nahlasované. O tomto kroku sa šíria horror-stories. Moje obavy sa potvrdili. Prvá návšteva bola ešte ako tak. Policajti si však vyžadovali vidieť starý rakúsky technický preukaz (Typenschein), aby si vydokladovali, ako som k autu prišiel. Tento dokument mi však zobrali na obvodnom úrade a jeho kópia bola nedostatočná. Policajt mi však povedal, že si zavolajú na obvodný úrad a ja mám prísť na druhý deň.
 
Tak som aj urobil, ale pri druhej návšteve sa policajt znova dožadoval technického preukazu a teraz aj úradne preloženého do slovenčiny. Faktúra o jeho kúpení, potrdeniepotvrdenie o jeho odhlásení z Rakúska tento účel na počudovanie nesplňovali, hoc na oboch som bol uvedený ako vlastník auta. Takže po tom som sa vydal na obvodný úrad, kde mi našli môj spis v archíve, urobili si kópiu rakúskeho techickéhotechnického preukazu a originál mi vrátili. S originálom som bol u úradného prekladateľa, ktorý mi prekladá technický preukaz (super cena 250 SKK), aby som doložil našemu dopavnému inšpektorátu, že už skoro 3 roky vlastním svoje auto a chcem sa s ním vrátiť na Slovensko.
Suma nákladov: 10000 + 2880 + 250 + 2000 + (16 hod x dosadte si svoju hodinovu sadzbu) = '''min 15.130 SKK''' ak je Vaša hodina pracovného času hodná 0 SKK. Na tretí pokus som uz odišiel zo žilinskej polície s evidenčnými značkami.
 
Suma nákladov: 10000 + 2880 + 250 + 2000 + (16 hod x dosadtedosaďte si svoju hodinovuhodinovú sadzbu) = '''min 15.130 SKK''' ak je Vaša hodina pracovného času hodná 0 SKK. Na tretí pokus som uz odišiel zo žilinskej polície s evidenčnými značkami.
 
[[Kategória:Spoločnosť]]