Individuálny dovoz automobilu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
* V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel.
* Po úspešnej technickej kontrole sa vrátite na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Tam Vám vydajú slovenský technický preukaz.
** Posledným krokom je vydanie evidenčného čísla vozidla . Potrebné doklady: technický preukaz, nadobudaci doklad (faktúra), správny poplatok 2000,-SKK (kolok), uzatvorené povinné zmluvné poistenie, občiansky preukaz, živnostenský list alebo iný doklad o tom, že ste oprávnený zastupovať firmu, na ktoré je auto nahlasované. Pracovník dopravného inšpektorátu skontroluje VIN (výrobné číslo auta) a na základe predloženej žiadosti a dokladov vydajú EČV a do technického preukazu zaznačia potrebné údaje.
 
== Pozri aj ==
* [[Moreplavba]]
 
[[Kategória:Spoločnosť]]