Individuálny dovoz automobilu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
** Potvrdenie o zaplatení poplatku do recyklačného fondu 2000,- SKK www.recfond.sk
** Ak chcete nahlásiť auto na firmu tak aj doklad, že môžete zastupovať firmu. Ja som to doložil neoverenou kópiou Živnostenského listu.
* Po prijatí žiadosti nasleduje jej spracovanie a doručenie (pripadne osobné prevzatie) Oznámenia o prerušení konania, ktorým Vás úrad vyzve na doplnenie predkladanych dokumentov (Dokumentačná STK). Bez tohto Oznámenia však nie je možne na STK ísť!!!http://www.telecom.gov.sk/doprava/cesta/stk.doc
* V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel.
* Po úspešnej technickej kontrole sa vrátite na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Tam Vám vydajú slovenský technický preukaz.