Individuálny dovoz automobilu: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Pre získanie povolenia na prevádzku motorového vozidla dovezeného zo zahraničia potrebujete urobiť nasledovné kroky:
* Navštíviť '''Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie''' príslušný Vášmu miestu trvalého bydliska a podať žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti jednotlivo dovezeného vozidla. K žiadosti potrebujete nasledovné dokumenty:
 
** Potvrdenie o odhlásení auta v zahraničí. Napriklad: V Rakúsku auto odhlásite na ľubovoľnej Zulassungstelle, najlepšie tam, kde máte poistené auto, aby ste hneď zrušili aj jeho poistku. K tomu potrebujete rakúsky malý technický preukaz (Zulassungsbescheinigung) a veľký technický preukaz (Typenschein), a preukaz totožnosti (Lichtbildausweis), napríklad vodičský preukaz alebo pas a evidečné čísla (Kennzeichentafeln) s odhlasovaného auta.
** Kúpnu zmluvu od predávajúceho (v prípade kúpy z bazáru faktúru na Vaše meno).
** Potvrdenie o zaplatení poplatku do recyklačného fondu 2000,- SKK www.recfond.sk
** Ak chcete nahlásiť auto na firmu tak aj doklad, že môžete zastupovať firmu. Ja som to doložil neoverenou kópiou Živnostenského listu.
 
* Po prijatí žiadosti nasleduje jej spracovanie a doručenie (pripadne osobné prevzatie) Oznámenia o prerušení konania, ktorým Vás úrad vyzve na doplnenie predkladanych dokumentov (Dokumentačná STK). Bez tohto Oznámenia však nie je možne na STK ísť!!!http://www.telecom.gov.sk/doprava/cesta/stk.doc
* V prípade schvaľovania vozidla s naftovým motorom musí vozidlo absolvovať aj emisnú kontrolu. Aj to sa rovnako týka i nových vozidiel.
 
* Po úspešnej technickej kontrole sa vrátite na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Tam Vám vydajú slovenský technický preukaz.
 
** Posledným krokom je vydanie evidenčného čísla vozidla . Potrebné doklady: technický preukaz, nadobudaci doklad (faktúra), správny poplatok 2000,-SKK (kolok), uzatvorené povinné zmluvné poistenie, občiansky preukaz, živnostenský list alebo iný doklad o tom, že ste oprávnený zastupovať firmu, na ktoré je auto nahlasované. Pracovník dopravného inšpektorátu skontroluje VIN (výrobné číslo auta) a na základe predloženej žiadosti a dokladov vydajú EČV a do technického preukazu zaznačia potrebné údaje.
 
 
[[Kategória:Spoločnosť]]